Cymatyka – coś więcej niż tylko muzyka

Cymatyka to nauka o falach dźwiękowych i ich oddziaływaniu na substancje fizyczne. Zakłada że wszystko jest dźwiękiem, określoną wibracją i ta wibracja nadaje kształt wszelkim formom. Ten sam ton dźwiękowy tworzy zawsze ten sam kształt tworzony przez tzw. fale stojące.

 

 

 

 

 

 

 

ERNST CHLADINI – (1756–1827) Niemiecki muzyk i fizyk, który zajmował się badaniem akustyki, był pierwszym człowiekiem który zaobserwował i opisał zjawisko kształtowania się elementów fizycznie namacalnych w geometryczne wzory pod wpływem wibracji dźwięku.

FIGURY CHLADINIEGO

To figury tworzone przez piasek lub opiłki korku powstające w wyniku „grania” skrzypcowym smyczkiem na krawędzi sprężystej płytki (metalowa blaszka z mosiądzu).

Podczas drgań drobinki zsypują się do pozycji linii węzłowych fali, tworząc figury Chladiniego. Różnorodność figur uwarunkowana jest częstotliwością drgań blaszki, które uzyskujemy poprzez pocieranie blaszki smyczkiem w różnych punktach na krawędzi. Figury te powstaną tylko wtedy gdy wprawimy blaszkę w drgania o częstotliwości własnej oraz jej wielokrotnościach. Ważny jest również sposób przymocowania blaszki do statywu i sam jej kształt.

Poprzez oddziaływanie dźwięku, materia zostaje powołana do życia. Powstają w ten sposób różne wzory, które znajdują analogię w świecie natury nawiązując do Świętej Geometrii.

 

 

 

 

 

Do badań prowadzonych przez Ernsta Chladiniego nawiązał w latach 60 XX w. dr. Hans Jenny, który rozwinął jego metodę tworząc nową naukę tzw. cyma tykę. Rejestrował on na taśmie filmowej oddziaływanie dźwięku na proszki i płyny.  Zauważył że drgania dźwiękowe wytwarzały geometryczne kształty. Niskie częstotliwości – proste koła opisane pierścieniami, a przy wyższych wzrastała liczba kręgów umieszczonych koncentrycznie wokół jednego koła. Wraz ze wzrostem częstotliwości wzrastała złożoność kształtów.

WRAZ ZE WZROSTEM CZĘSTOTLIWOŚCI WZRASTAŁA ZŁOŻONOŚĆ KSZTAŁTÓW

 

 

 

 

 

 

 

Masaru Emoto pokazał w swoich doświadczeniach że gdy poddamy wodę oddziaływaniu różnej muzyki, to w zależności od tego jaka ona jest, skrystalizowana woda też przybiera różne kształty. Łatwo sobie zatem wyobrazić, że jeżeli nasze ciało składa się w 70-80% z wody, każdy dźwięk oddziałując bezpośrednio na wodę w naszym organizmie, wpływa na komórki i całe ciało.

CAŁY ARTYKUŁ O MASARU EMOTO I JEGO EKSPERYMENTACH

Aleksander Lauterwasser jest jednym z kontynuatorów tradycji zapoczątkowanej przez Ernsta Chladiniego. Jeździ on po świecie i daje koncerty pod tytułem „Światło – dźwięk – woda” na których pokazuje na żywo w jaki sposób dźwięk tworzy różne kształty w wodzie. Instaluje on kamerę nad naczyniem z woda i rzuca obraz na wielki ekran w Sali koncertowej.

Kształty wytwarzane przez różną muzykę.

CYMATYKA W MUZYCE

Jak widać poniżej, każda nuta ma swój „kształt” 🙂