W zależności od aktywności fizycznej i psychicznej, nasz mózg przez całą dobę wytwarza wiele złożonych wzorców elektrycznych czy też fal. Każdej z nich odpowiada charakterystyczny dla danego poziomu przedział częstotliwości. Istnieją zasadniczo cztery podstawowe zakresy fal mózgowych.

W zależności od częstotliwości wyróżniamy fale: 

BETA, którym odpowiada częstotliwość 25-14 Hz.

ALFA, którym odpowiada zakres 14 – 7 Hz.

THETA gdzie częstotliwość zawiera się w przedziale 7-4 Hz.

DELTA jest poziomem najgłębszym – zakres częstotliwości od 4 – 0,5 Hz.

Częstotliwości fal mózgowych

Poziom BETA ( częstotliwość 25-14 Hz) –  związany jest z normalnym codziennym stanem rozbudzenia człowieka.

Na tym poziomie umysłu mózg koncentruje się na pięciu podstawowych zmysłach: wzroku, dotyku, słuchu, węchu oraz na smaku. Zawiera w sobie całą gamę uczuć, od bólu do szczęścia, od miłości do nienawiści. Tylko w tym stanie występuje lęk, zazdrość, stres i poczucie winy.

Fale Beta dominują w normalnym stanie czuwania świadomości, w chwili, gdy uwaga człowieka jest skierowana na procesy poznawcze oraz na świat zewnętrzny.

Poziom ten bardzo szybko jest aktywowany  w chwilach zaniepokojenia, podczas podejmowania istotnych decyzji, rozwiązywania problemów i w procesach informacyjnych itp.

Przeważnie na tym poziomie umysłu, ludzie zdają egzaminy, przejawiają aktywność sportowa, analizują i przetwarzają informacje, gdy potrzebują osiągnąć wyższe poziomy koncentracji.

Jednak zbyt długie przebywanie na tym poziomie może powodować problemy takie jak zwiększone napięcie mięśni, podniesienie ciśnienia krwi, mogą nawet pojawić się stany, niepokoju, gniewu a w skrajnych przypadkach agresji.

Poziom ALFA (częstotliwość 14-7 Hz) poziom powiązany z relaksacja, wizualizacją, kreatywnością.

Gdy człowiek celowo, bądź też spontanicznie osiągnie ten poziom zarówno fizycznie jak i psychicznie czuje się znacznie lepiej.

Stan ALFA to podwyższona kreatywność, lepsza intuicja, wgląd do swego wnętrza, relaks, brak zmartwień, lęków czy frustracji. To również głębokie procesy poznawcze oraz regeneracja organizmu.

Towarzyszy również medytacji i lekkiemu snu. W tym stanie znajdujemy się zawsze przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a także w chwilach głębokiego zastanowienia i skupienia. Mamy wtedy dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację i wyobraźnię. Występuje w nich zwolnienie napięcia mięśni, spowolnienie myślenia.

Przy częstotliwościach alfa wykorzystujemy umiejętności wyobraźni, a umysł przegląda obszar pamięci selekcjonując to, co powinno znaleźć się w pamięci długoterminowej, i to, co należy usunąć.

Przeprowadzanie ćwiczeń relaksacyjnych z wykorzystaniem tego poziomu umysłu oraz uczestnictwo w koncertach relaksacyjnych na misach i gongu bardzo pomaga w walce ze stresem, którego w dzisiejszych czasach jest tak wiele.

Więcej informacji o koncertach na misach i gongu tybetańskim

Poziom THETA (częstotliwość 7-4 Hz) poziom powiązany z medytacją, intuicją

Pojawia się wtedy, gdy większość ludzi zasypia, gdy prowadzona jest głęboka medytacja, gdy aktywność mózgu zwalnia prawie do punktu, w którym. Świadomość może wtedy funkcjonować tylko w jednym wymiarze, który charakteryzuje większe poziomy medytacji i koncentracji.

Poziom THETA doskonale sprawdza się w czasie nauki metodą „superlearning”, gdy programujemy swój umysł, do zwiększania kreatywności i przy redukcji stresu.

Poziom DELTA (częstotliwość 4-0,5Hz) poziom związany ze snem, uzdrawianiem

Delta jest poziomem dominującym w trakcie głębokiego snu, gdy ktoś starci przytomność albo jest w stanie śpiączki. Na tym poziomie następują procesy samoleczenia. Korzystanie z tego poziomu podczas rozwiązywania problemów, czyni to zadanie łatwym, szybkim oraz pozbawionym złych decyzji.

Badania naukowe wykazały, że ludzie korzystający z dobrodziejstwa tego stanu umysłu mają większą zdolność do szybszego powrotu do zdrowia, lepszej kontroli procesów związanych z ciśnieniem krwi, trawieniem i pracą układu mięśniowego. Mają zwiększoną wydolność, w większym stopniu korzystają z intuicji, łatwo osiągają „spokój umysłu”, jeszcze szybciej uczą się i sobie przypominają.

Poziomy te redukują wydzielanie kortyzolu, hormonu kory nadnerczy odpowiadającemu za stres i starzenie się.